Voorbeelden

Arts en Auto

Interview met wijkverpleegkundige Anja van Oers over de app Samen beter thuis

Artikel over toekomstbestendig wonen: ook met relatief kleine ingrepen kan het woongenot worden verhoogd


 SURF Magazine

 surf magazine04 december 2013

Interview met Claire Boonstra, oprichter van Operation Education


 SURFnet

jaarverslag-surfnet-2014

Jaarverslag 2014


 SURFmarket

jaarverslag-surfmarket-2014

Jaarverslag 2014


 I/O Magazine (ICT-onderzoek Platform Nederland)

Rijksmuseum-artikel 

Interview met Robert Langh, hoofd Conservering & Restauratie, en senior scientist Robert Erdmann, beide van het Rijksmuseum, over het behouden van cultureel erfgoed voor komende generaties

InterviewMaartenSteinbuch

Interview met hoogleraar Maarten Steinbuch (TU/e) over auto's die steeds meer veranderen in iPads 


NWO

 

Exact Weten, relatie-uitgave van NWO Exacte Wetenschappen

 

Wiskundeclusters in actie, boekje ter gelegenheid van de start van het derde wiskundecluster in Nederland 


 De Ingenieur

Estland

Artikel naar aanleiding van een bezoek aan Estland, de Baltische staat waar de publieke ICT-voorzieningen goed voor elkaar zijn

Digitaal dikmaakpak, over beeldbewerkingssoftware voor video voor het Duitse Max Planck Institut fúr Informatik


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL)

Focussing on photons, projecten van het IOP Photonic Devices

Resultatenboekje projecten vierde tender IOP Precisietechnologie

Resultatenboekje projecten eerste tender IOP Integrale ProductCreatie en -Realisatie