Boeken

Ik interviewde hiervoor niet alleen veel mensen die de erfenis van een familielid of vriend(in) hebben afgehandeld, maar ook degenen er beroepshalve mee te maken hebben. Zoals een notaris, accountant, makelaar, mediator, advocaat, boedelco├Ârdinator, rouw- en verliestherapeut en familietherapeut. 


Erfenissen leiden vaak tot ruzie, ook wanneer er weinig geld te verdelen valt. Uit onderzoek van Libelle blijkt dat bijna een kwart van de verdelingen tot onenigheid leidt. Familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt legt in het boek uit hoe dat komt en ze geeft tips hoe ruzie voorkomen kan worden. 

Ontstaat er toch ruzie en komt een familie er zelf niet uit, dan kan hulp van buiten worden ingeroepen. In het boek komt uitgebreid aan bod wie daarbij behulpzaam kunnen zijn en wat u van ze mag verwachten. 

Het boek besluit met voorbeelden van wat mensen doen met een erfenis. Geld, nagelaten muziek, een levensverhaal of het simpele feit dat iemand heeft geleefd, heeft velen geïnspireerd tot iets moois.